PRAAG plans charging Woolworths with apartheid

PRAAG, the Pro-Afrikaans Action Group, has given Woolworths until midnight on 7 September 2012 to stop discrimination against Afrikaners, Afrikaans and the white race (see email underneath), otherwise the action group will lay a charge of apartheid against Woolworths.

Apartheid is a punishable offence in terms of several international conventions and therefore the management of Woolworths could be prosecuted both locally and internationally.

According to Dr. Dan Roodt of PRAAG “we are sick and tired of apartheid which is being applied to us according to the international definition and which is punishable. We are not going to allow Woolworths to get away with their criminal behaviour and violation of our human rights.”

Contact: Dan Roodt dan@praag.org 073 951 1467

———- Forwarded message ———-
From: Dan Roodt <dan@praag.org>
Date: 2012/9/7
Subject: Diskriminasie en apartheid teen Afrikaans, Afrikaners en die blanke ras
To: markvanbuuren@woolworths.co.za
Cc: PressOffice <mediarelations@woolworths.co.za>

Mnr. Mark van Buuren
Werknemersbestuurder
Woolworths
Langmarkstraat 93
Kaapstad

Geagte meneer Van Buuren,

U word hiermee in kennis gestel dat indien u nie teen middernag op 7 September 2012 alle diskriminasie teen Afrikaans, Afrikaners en lede van die blanke ras staak nie, ons nie sal huiwer om die nodige kriminele klagtes teen u maatskappy en sy werknemers sowel plaaslik as internasionaal in te dien nie.

Onder andere maak u u aan apartheid skuldig, wat ‘n internasionale misdaad is.

Ons is ook van plan om die Raad van Europa in kennis te stel dat u rassisties teenoor mense van Europese afkoms optree en sal versoek dat reisbeperkings op alle personeel van Woolworths ingestel word aangesien u u aan menseregteskendings teen Suid-Afrikaanse blankes skuldig maak.

Die uwe,

Dr. Dan Roodt